Четки с присъединителна опашка

Каталожен номер Име
417.168        Дискова четка с опашка D=75 x 12mm усукан косъм стомана 0,35mm
415.160        Дискова четка с опашка D=50 x 8mm капсулирани стомана 0,30mm
416.160        Дискова четка с опашка D=60 x 8mm капсулирани стомана 0,30mm
411.132        Дискова четка с опашка D=20 x 4mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
413.132        Дискова четка с опашка D=30 x 6mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
414.133        Дискова четка с опашка D=40 x 15mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
415.133        Дискова четка с опашка D=50 x 16mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
416.132        Дискова четка с опашка D=60 x 10-12mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
417.132        Дискова четка с опашка D=70 x 12mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
415.143        Дискова четка с опашка D=50 x 14-16mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
418.142        Дискова четка с опашка D=80 x 12-14mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
415.162        Дискова четка с опашка D=50 x 10-12mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
417.162        Дискова четка с опашка D=70 x 12-14mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
418.163        Дискова четка с опашка D=80 x 18-20mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
414.192        Дискова четка с опашка D=40 x 6-8mm кримпнат косъм стомана 0,50mm
415.193        Дискова четка с опашка D=50 x 14-16mm кримпнат косъм стомана 0,50mm
418.192        Дискова четка с опашка D=80 x 1-15mm кримпнат косъм стомана 0,50mm
411.342        Дискова четка с опашка D=20 x 6mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
413.343        Дискова четка с опашка D=30 x 9mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
415.343        Дискова четка с опашка D=50 x 16-18mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
416.343        Дискова четка с опашка D=60 x 16mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
411.542        Дискова четка с опашка D=20 x 4mm месинг 0,20mm
415.542        Дискова четка с опашка D=50 x 10-12mm месинг 0,20mm
417.543        Дискова четка с опашка D=70 x 16-18mm месинг 0,20mm
415.301        Дискова четка с опашка D=50 x 14-16mm кримпнат косъм изцяло неръждаема стомана 0,20mm
416.303        Дискова четка с опашка D=60 x 17-19mm кримпнат косъм изцяло неръждаема стомана 0,20mm
417.309        Дискова четка с опашка D=70 x 18-20mm кримпнат косъм изцяло неръждаема стомана 0,30mm
418.842        Дискова четка с опашка D=80 x 15mm силикон карбид K 120 / 1,1mm
434.142        Четка "камбана" D=40mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
435.142        Четка "камбана" D=50mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
436.162        Четка "камбана" D=60mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
437.162        Четка "камбана" D=70mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
483.230        Четка "камбана" D=75mm усукан косъм стомана 0,50mm
434.345        Четка "камбана" от пластмаса D=40mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
435.355        Четка "камбана" от пластмаса D=50mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,25mm
430.128        Четка "камбана" D=50mm силикон карбид K 80/1,2mm
430.139        Четка "камбана" D=75mm силикон карбид K 320 / 0,60mm
466.171        Четка тънка D=11 x 71mm кримпнат косъм стомана 0,35mm
469.131        Четка квадратна - 25,4 x 25,4 x 8-10mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
469.153        Четка квадратна - 31,8 x 31,8 x 8mm кримпнат косъм стомана 0,25mm
451.160        Четка капсулирана D=10 x 65mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
452.160        Четка капсулирана D=16 x 72mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
456.160        Четка капсулирана D=28 x 75mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
451.131        Четка "карамфил" D=12 x 60mm кримпнат косъм стомана 0,15mm
452.131        Четка "карамфил" D=16 x 65mm кримпнат косъм стомана 0.15mm
458.141        Четка "карамфил" D=12 x 120mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
456.141        Четка "карамфил" D=29 x 68mm кримпнат косъм стомана 0,20mm
456.161        Четка "карамфил" D=30 x 68mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
456.163        Четка "карамфил" D=70 x 68mm кримпнат косъм стомана 0,30mm
452.191        Четка "карамфил" D=17 x 65mm кримпнат косъм стомана0,50mm
452.341        Четка "карамфил" D=17 x 65mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
456.341        Четка "карамфил" D=30 x 68mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,20mm
451.361        Четка "карамфил" D=12 x 60mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,30mm
458.361        Четка "карамфил" D=12 x 120mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,30mm
453.363        Четка "карамфил" D=50 x 68mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,30mm
452.541        Четка "карамфил" D=17 x 65mm кримпнат косъм месинг 0,20mm
458.561        Четка "карамфил" D=12 x 120mm кримпнат косъм месинг 0,30mm
453.561        Четка "карамфил" D=23 x 68mm кримпнат косъм месинг 0,30mm
451.831        Четка "карамфил" D=12 x 60mm силикон карбид K 120 / 1,10mm
456.831        Четка "карамфил" D=30 x 73mm силикон карбид K 120 / 1,10mm
453.238        Четка "карамфил" D=19mm усукан косъм стомана 0,15mm
451.258        Четка "карамфил" D=10mm усукан косъм стомана 0,25mm
456.278        Четка "карамфил" D=29mm усукан косъм стомана 0,35mm
454.298        Четка "карамфил" D=22mm усукан косъм стомана 0,50mm
453.338        Четка "карамфил" D=19mm усукан косъм неръждаема стомана 0,15mm
454.338        Четка "карамфил" D=22mm усукан косъм неръждаема стомана 0,15mm
456.338        Четка "карамфил" D=29mm усукан косъм неръждаема стомана 0,15mm
456.358        Четка "карамфил" D=29mm усукан косъм неръждаема стомана 0,25mm
410.811.DB        Дискова четка "мини" D=16mm диамант K 400
410.812.DB        Дискова четка "мини" D=19mm диамант K 400
410.813.DB        Дискова четка "мини" D=22mm диамант K 400
410.883        Дискова четка "мини" D=22mm силикон карбид K 500 / 0,46mm
410.802        Дискова четка "мини" D=19mm алуминиев оксид K 500 / 0,46mm
410.222        Дискова четка "мини" D=19mm кримпнат косъм стомана 0,10mm
410.321        Дискова четка "мини" D=16mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,10mm
410.522        Дискова четка "мини" D=19mm кримпнат косъм месинг 0,10mm
430.812.DB        Четка "камбана мини" D=15mm диамант K 400
430.882        Четка "камбана мини" D=15mm силикон карбид K 500 / 0,46mm
430.802        Четка "камбана мини" D=15mm алуминиев оксид K 500 / 0,46mm
430.222        Четка "камбана мини" D=15mm кримпнат косъм стомана 0,10mm
430.322        Четка "камбана мини" D=15mm кримпнат косъм неръждаема стомана 0,10mm
430.523        Четка "камбана мини" D=18mm кримпнат косъм месинг 0,10mm
450.821.DB        Четка "карамфил мини" D=5mm диамант K 400
450.521        Четка "карамфил мини" D=5mm кримпнат косъм месинг 0,10mm