15 - 55 kW

Каталожен номер Име
GEAASS3BAA        компресор AC 15s 15kW 10bar 1,95m3/min 400V/3ph
GEVASS3BAA        компресор ACS 15s 15kW 10bar 1,95m3/min 400V/3ph с ресивер 270l
GEWECS3B0A        компресор AC 15s PLUS 15kW 13bar 1,83m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEQECS3B0A        компресор ACS 15s PLUS 15kW 13bar 1,83m3/min 400V/3ph с ресивер 270l и с вграден изсушител
GEABLS3B0A        компресор AC 18 18,5kW 8bar 3,28m3/min 400V/3ph
GEABLS3BAA        компресор AC 22 22kW 10bar 3,20m3/min 400V/3ph
GEABMS3B0A        компресор AC 30s 30kW 10bar 4,19m3/min 400V/3ph
GEABJSRB0A        компресор AC 15 R 15kW 10bar 2,20m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEABLSCBBA        компресор AC 18 R 18,5kW 8bar 3,28m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEABMSCBAA        компресор AC 30s R 30kW 10bar 4,19m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEWBJS3B0A        компресор AC 15 PLUS 15kW 10bar 2,20m3/min 400V3ph с вграден изсушител
GEWBLS3BAA        компресор AC 22 PLUS 22kW 10bar 3,20m3/min 400V/ph3 с вграден изсушител
GEWBMS3B0A        компресор AC 30s PLUS 30kW 10bar 4,19m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEACRS3B0A        компресор AC 37 37kW 10bar 5,65m3/min 400V/3ph
GEACDS3B0A        компресор AC 45 45kW 10bar 7,00m3/min 400V/3ph
GEACQSWBAA        компресор AC 30 W 30kW 10bar 4,67m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEAFGSWBAA        компресор AC 37 W 37kW 13bar 4,80m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEAC4SWBAA        компресор AC 45 W 45kW 8bar 8,28m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEWCQSRBAA        компресор AC 30 R PLUS 30kW 10bar 4,67m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEWCRSRBAA        компресор AC 37 R PLUS 37kW 10bar 5,65m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEWCDSRBAA        компресор AC 45 R PLUS 45kW 10bar 7,00m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEAF8Z3B0A        компресор AC 55 55kW 10bar 9,50m3/min 400V/3ph
GEAF7ZRB0B        компресор AC 55 R 55kW 8bar 10,67m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEAF8ZWB0B        компресор AC 55 W 55kW 10bar 9,50m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEWGBZRB0A        компресор AC 55 R PLUS 55kW 13bar 8,37m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEWF8ZWB0A        компресор AC 55 W PLUS 55kW 10bar 9,50m3/min 400V/3ph с водно охлаждане и вграден изсушител
GEDBJZ3B0A        компресор ERC 15 15kW 10bar 2.20m3/min 400V/3ph
GEDBLZ3BAA        компресор ERC 22 22kW 10bar 3,20m3/min 400V/3ph
GEDBKZRBBA        компресор ERC 15 R 15kW 8bar 2,70m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)
GEDBKZRBCA        компресор ERC 18 R 18,5kW 10bar 2,64m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)
GEDBLZRBCA        компресор ERC 22 R 22kW 10bar 3,20m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)
GEDCRSRBAB        компресор ERC 37 R 37kW 10bar 5,65m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)
GEDCJSRBAB        компресор ERC 45 R 45kW 10bar 7,00m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)
GEDC3SRBAB        компресор ERC 55 R 55kW 10bar 8,90m3/min 400V/3ph (със с-ма за възстановяване на енергията)