75 - 100 kW

Каталожен номер Име
GEAE3SXBAA        компресор MAXIMA 75 75kW 8bar 15,93m3/min 400V/3ph
GEWE3ZRB0A        компресор MAXIMA 75 R PLUS 75kW 8bar 15,93m3/min 400V/3ph с вграден изсушител и с-ма за възстановяване на енергията
GEWE3ZWB0A        компресор MAXIMA 75 W PLUS 75kW 8bar 15,93m3/min 400V/3ph с вграден изсушител и водно охлаждане
GEAF6T2B0A        компресор OPTIMA 75 75kW 7÷10bar 6,955-13,723m3/min 400V/3ph
GEAF4T2B0A        компресор OPTIMA 90 90kW 7÷10bar 8,290-16,470m3/min 400V/3ph
GEWF6T2B0B        компресор OPTIMA 75 PLUS 75kW 7÷10bar 6,955-13,723m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEWF4T2B0B        компресор OPTIMA 90 PLUS 90kW 7÷10bar 8,290-16,470m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEAF5Z3B0A        компресор AC 75 75kW 10bar 12,66m3/min 400V/3ph
GEAF4Z3B0B        компресор AC 90 90kW 10bar 14,12m3/min 400V/3ph
GEAF5ZRB0B        компресор AC 75 R 75kW 10bar 12,66m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEAF4ZRB0B        компресор AC 90 R 90kW 10bar 14,12m3/min 400V/3ph със с-ма за възстановяване на енергията
GEAF5ZWB0B        компресор AC 75 W 75kW 10bar 12,66m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEAF4ZWB0B        компресор AC 90 W 90kW 10bar 14,12m3/min 400V/3ph с водно охлаждане
GEWF5Z3B0A        компресор AC 75 PLUS 75kW 10bar 12,66m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEWF4Z3BAA        компресор AC 90 PLUS 90kW 10bar 14,12m3/min 400V/3ph с вграден изсушител
GEWF5ZRB0A        компресор AC 75 R PLUS 75kW 10bar 12,66m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEWF4ZRB0B        компресор AC 90 R PLUS 90kW 10bar 14,12m3/min 400V/3ph с-ма за възстановяване на енергията и вграден изсушител
GEWF4ZWB0A        компресор AC 75 W PLUS 75kW 8bar 14,32m3/min 400V/3ph с водно охлаждане и вграден изсушител
GEWF2ZWB0A        компресор AC 90 W PLUS 90kW 8bar 16,79m3/min 400V/3ph с водно охлаждане и вграден изсушител