Адсорбционни изсушители

Каталожен номер Име
AG11PXX008        адсорбционен изсушител ADM 08 0,080m3/min 230/1/50-60 ½" F
AG11PXX011        адсорбционен изсушител ADM 5 0,500m3/min 230/1/50-60 ½" F
AG11PXX016        адсорбционен изсушител ADM 10 1,000m3/min 230/1/50-60 ½" F
AG11PXX019        адсорбционен изсушител ADM 30 3,000m3/min 230/1/50-60 1" F
AG11PXX025        адсорбционен изсушител ADM 75 7,500m3/min 230/1/50-60 1 ½" F
AG11PXX026        адсорбционен изсушител ADM 100 10,000m3/min 230/1/50-60 2" F
AG11PXX028        адсорбционен изсушител ADM 200 20,000m3/min 230/1/50-60 2 ½" F
AG11PXX029        адсорбционен изсушител ADM 250 25,000m3/min 230/1/50-60 2 ½" F