Ръбостъргателни машини

Каталожен номер Име
SKF_25        ръбостъргателна машина SKF 25
AutoCUT_500        ръбостъргателна машина AutoCUT 500
EKF_300        ръбостъргателна машина EKF 300
EKF_450        ръбостъргателна машина EKF 450
EKF_452        ръбостъргателна машина EKF 452