Търсене на продукт

FIAM е една от водещите компании в Европа, дизайнер и производител на индустриални пмевматични инструменти и системи за монтаж.  FIAM е бизнес партньор, който може да се разглежда като международен стандарт за възприемане, интерпретиране на пазарните изисквания и трансформиране в продукти ( също персонализирани ) с висок стандарт на качество , безопасност и надеждност.