Търсене на продукт

Norbar Torque Tools Ltd е британска компания производител на динамометрични инструменти. Създадена през 40-те години на ХХ век, днес Norbar има дъщерни компании в Австралия, Съединените Щати, Сингапур и Китай. Дългогодишният опит и високото качество на произведените инструменти отреждат на Norbar лидерско място в глобален мащаб.