Търсене на продукт

Протех Индустриал ООД

Когато търсите решение.®

ПРОТЕХ ИНДУСТРИАЛ ООД е търговско-инженерингова компания, специализирана в доставката на машини, инструменти и консумативи за производствения сектор. В резултат на дългогодишното ни партньорство с утвърдени производители сме изградили широко портфолио от продукти. Благодарение на качеството на предлаганите от нас индустриални решения и натрупания опит на инженерите от търговския ни отдел поддържаме тясно сътрудничество и високо ниво на доверие с нашите клиенти.

Интегрираната от нас през 2014г. Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008 в последствие актуализирана през 2017г. към ISO 9001:2015 гарантира точност, предвидимост и коректност на изпълняваните от нас доставки.


  

Сертификати ISO 9001:2015    Sertificates ISO 9001 Protech Industrial ltd


TUV SERT - Protech Industrial ltd