Търсене на продукт

Централен офис и складова база - Пловдив

гр. Пловдив
ул. "Нестор Абаджиев" №23
тел.: 032 646 005 / 646 006
office_plovdiv@protech-industrial.com

София

ул. "инж. Георги Белов" №25
тел.: 0885 537 162
office_sofia@protech-industrial.com

виж карта 

Русе

бул. „Трети Март“ №46, склад Д-3
тел.: 0882 616 824
office_ruse@protech-industrial.com

виж карта 

Стара Загора

тел.: 0888 113 552
office_sz@protech-industrial.com

Ловеч

тел.: 0885 113 550
office_lovech@protech-industrial.com

Смолян

тел.: 0888 113 599
office_smolyan@protech-industrial.com