Търсене на продукт

Централен офис и складова база - Пловдив

гр. Пловдив
ул. "Нестор Абаджиев" №23
тел.: 032 646 005 / 646 006
office_plovdiv@protech-industrial.com

София

жк. Младост - 4, ул. "Д-р Атанас Москов", бл. 458  
тел.: 02 9757 190 
office_sofia@protech-industrial.com

виж карта 

Русе

бул. „Трети Март“ №46, склад Д-3
тел.: 082 827 015
office_ruse@protech-industrial.com

виж карта 

Стара Загора

тел.: 0882 616 866
office_sz@protech-industrial.com

Ловеч

тел.: 0885 113 550
office_lovech@protech-industrial.com

Смолян

тел.: 0886 188 930
office_smolyan@protech-industrial.com